قبل
بعدی

شیعیان چند درصد مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند؟

% 1
شیعیان ایران
٪ 1
شیعیان عربستان
٪ 1
شیعیان بحرین
٪ 1
شیعیان یمن

نشانه ‏هاي دوستان خدا

دوستان خدا باطنِ دنيا را نگرند آنگاه كه مردم چشم به ظاهر آن دوخته‏ اند، و آنان به كار آخرت پردازند
در حالي كه ديگران به زندگي زودگذر مشغولند. پس آنچه را كه ترسند هلاكشان سازد از خود دور كنند، و آنچه از دنيا را كه دانند واگذاردشان، واگذارند

قبل
بعدی

آیا وقت توبه فرا نرسیده؟

تبیان آثار موضوعی دفتر بیست و دوم

قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )