فصل پنجم – جرایم

* جرایم علیه حقوق مردم

مصادره غیرعادلانه
قضیه مصادره اموال هم مساله‏ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده ؛ و الّا اگر کسی – فرض کنید – ساواکی بوده ، یا کسی – فرض کنید – وکیل مجلس بوده ، محتمل است که خودش مال داشته است ؛ این را نباید مصادره کرد ؛ زیرا اینها زن و بچه دارند ؛ اینها زندگی دارند . همین چند روز اخیر نامه‏ای آمده است از عیال علامه وحید کرمانشاهی
( وحید کرمانشاهی معروف به علامه ، از روحانی‏نمایان وابسته به دربار که به عنوان مجتهد در مجلس شورای ملی حضور داشت و به عضویت مجلس سنا نیز برگزیده شد . به واسطه اشعاری که در مورد حجاب سروده بود محکوم به ارتداد شد . وی پس از پیروزی انقلاب به اعدام محکوم گردید . )
– که او را کشته‏اند – که اموال ما را مصادره کرده‏اند ، و ما چیزی نداریم . و من گفته‏ام که تماس بگیرند ؛ که آخر نمی‏شود همچو چیزی . حالا ما فرض می‏کنیم که فلان آدم ، آدم خائنی بوده و مستحق قتل هم بوده –همه اینها را ما فرض می‏کنیم – اما خوب ، خانواده‏اش و عیالش و بچه‏های کوچکش چه تقصیری دارند ؟ بله ، این آقایان می‏گویند که ما راجع به این مصادرات ، اینطور نیست که همه اموال [را] مصادره بکنیم به آن معنا ؛ بلکه به اندازه کفافشان اموال می‏گذاریم . . . . در هر صورت ، این یکی از مسائل است که اموال مردم را بیخودی نمی‏شود مصادره کرد . به مجرد اینکه وکیل مجلس بوده ، حالا خودش [به] قتل و اموالش مصادره ! وکالت مجلس اسباب قتل نمی‏شود . اینها البته خلافکاری کرده‏اند ؛ این حقوقی که گرفته‏اند باید پس بدهند ؛ اما این حقوق معنایش این نیست که باید همه اموالش را مصادره کنند . حقوقی که گرفته‏اند خلاف قاعده بود که از دولت گرفته‏اند ؛ باید پس بدهند ؛ و یک تادیبی هم باید بشوند .
( بیانات امام در جمع قضات اصفهان ، صحیفه نور ، ج ۶ ، ص۴ – ۱۵۳ )
۵۸/۲/۲۳

تعرض به اماکن
مردم به هیچ‏وجه حق ندارند به کتابفروشیها تعرض نمایند در صورتی که دادستان شهرستانها نشریاتی را مضر انقلاب و مصلحت کشور تشخیص دادند موظف به جلوگیری هستند . اشخاص غیرمسئول از دخالت در این امور جداً خودداری کنند والّا مواخذه می‏شوند .
( پیام امام در رابطه با مساله کردستان ، صحیفه نور ، ج ۸ ، ص۲۸۵ )
۵۸/۶/۶

ممانعت از اقدامات نامشروع
شکایات زیادی از اطراف کشور شده است که به اسم بعض از کمیته‏ها و دادگاهها و به اسم بعضی از سپاهیان پاسدار ، اشخاص شرور بدون جهت به منظور هرج و مرج به خانه‏های مردم می‏ریزند و خانه و اموال مردم را محاصره می‏کنند ؛ زمینهای مردم را می‏گیرند و درختها و باغات سرسبز را قطع می‏کنند و به کشاورزی صدمه وارد می‏سازند . من به تمام مسئولین امر ، تمام کمیته‏ها و دادگاهها و سپاهیان پاسدار ابلاغ می‏کنم که با کمال قدرت و جدیت از این امور غیر مشروع جلوگیری کنند . کشور اسلامی است و باید به موازین اسلامی عمل شود . من در این چند روز ، هیاتی برای رسیدگی به امور به اطراف ایران اعزام خواهم کرد و کسانی که بر خلاف دستور اسلام تجاوز به مال و زمینهای مردم می‏کنند به مجازات خواهند رسید . اهالی محترم کشور لازم است با مامورین دولت و هیات ویژه که خواهم فرستاد همراهی کنند ؛ با تشریک مساعی ، دست اشرار را از اینگونه تجاوزات کوتاه نمایند .
( فرمان امام به مسئولین امر ، کمیته ها و سپاه پاسداران ، صحیفه نور ، ج ۱۰ ، ص۲۶۸ )
۵۸/۹/۲۰

مصادره غیرقانونی
باید همه چیز ، همه چیزها اسلامی باشد . اگر مصادره می‏شود باید روی موازین اسلامی باشد . اگر مال دیگری را ، هرچه باشد ، مال او باشد و از او به اسم مصادره بگیرند ، این خلاف بیعتی است که شما با اسلام کردید . اگر یک دادگاهی مال یک شخصی را که احراز نکرده است که این مال از طریق حرام آمده پیش او ، از چپاول آمده پیش او ، بخواهد آن را مصادره کند ، با آن بیعتی که کرده است که من اسلامی هستم ، مخالفت کرده . اگر یک وجب زمین مصادره بشود و از مردم گرفته شده باشد بدون میزانهای شرعی ، برخلاف این معاهده‏ای است که با اسلام ما کردیم . اگر یک نفر آدم ظلم به او بشود ، برخلاف موازین به او یک تعدی بشود ، هر که این کار را بکند ، و این معاهده‏ای که کرده است ، مخالفت کرده [است] .
( بیانات امام در جمع اعضای خانواده شهدا ، صحیفه نور ، ج ۱۱ ، ص۱۷۰ )
۵۸/۱۰/۱۱

دخالت افراد غیرمسئول
مصادره اموال متجاوزین از طرف افراد غیرمسئول و یا محاکم غیر صالحه شدیداً محکوم است . تمام مصادرات باید از روی موازین شرعیه با حکم دادستان و یا قضات دادگاهها باشد و هیچ‏کس حق دخالت در اینگونه امور را ندارد . متخلفین باید شدیداً مواخذه شوند .
زمینها باید روی موازین شرعیه توزیع گردد و بعد از اثبات این موضوع ، محاکم صالحه حق اخذ دارند . هیچ کسی حق تجاوز به زمین و یا مسکن و یا باغ کسی را ندارد و اصولاً اشخاص غیر مسئول حق دخالت در اینگونه امور را ندارند ، ولی اطلاعات خود را درباره زمین و مسکن و باغ طاغوتیانی که به ناحق اموال مردم را غصب نموده‏اند به مسئولین امور برسانند ، و اگر کسی برخلاف موازین اسلامی و قانونی اقدامی بنماید شدیداً قابل تعقیب است .
( پیام امام به مناسبت حلول سال جدید ، صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۲ )
۵۹/۱/۱

برخورد جدی با مفسدین
الآن وقت خرمن است ، وقت برداشت محصول این خلق مستمند است ، و همینها که ادعای این را دارند که ما فدایی خلق هستیم ، همینهایی که ادعای این را دارند که ما برای مستمندان خدمت می‏کنیم ، مشغول آتش زدن خرمنها شده‏اند . و در یک روزنامه‏ای خواندم که صد خرمن در یک ناحیه‏ای آتش زده‏اند . اینها اگر قدرت پیدا بکنند ، همه چیز را آتش می‏زنند . مقصد آنها و اساس تفکر آنها تفکری است که با تفکر اسلامی نمی‏سازد . و چون می‏بینند که اسلام دارد شکوفا می‏شود ، و احکام اسلام دارد در ایران و ان‏شاءاللَّه سایر مناطق پیاده می‏شود ، اینها به دست و پا افتاده‏اند . در بین مردم ایجاد تفرقه می‏کنند ، زراعتهای مردم را می‏سوزانند ، کارخانه‏ها را نمی‏گذارند که به کار خودشان مشغول باشند . باید همه شماها متوجه باشید که این اشخاصی که مفسده می‏کنند ، انفجار ایجاد می‏کنند در بازار مسلمین ، انفجار ایجاد می‏کنند در لوله‏های نفت که مال مستمندان است ، انفجار ایجاد می‏کنند در جاهایی که گروههای زیادی از مسلمانها هستند ، اینها در اصل مفسد فی‏الارض هستند ، و باید با تمام قدرت آنها را سرکوب کرد . و دادگاهها در هر جا باشد اینطور اشخاص را باید محکوم به مرگ کنند . اینها حیاتشان جز زحمت برای جامعه و جز تفرقه‏اندازی و جز خوردن مال مردم ، و ایران را به اغتشاش کشیدن برای اینکه باز ابرقدرتها تسلط به ما پیدا کنند ، هیچ کار دیگر ندارند .
( بیانات امام در جمع گروهی از اهالی جماران ، صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص۱۰۲ )
۵۹/۲/۲۹

تعدی به اموال و نفوس
گاهی اینها در بینشان اشخاصی نفوذ می‏کنند ، یک کارهایی انجام می‏دهند که موجب هتک حرمت سپاه پاسداران است ؛ مثلاً ، می‏روند خودشان یک چند نفری ، حالا تشخیص دادند که آنجا فلان آدم ، بد آدمی است ، می‏روند می‏گیرندش ، می‏روند – فرض کنید – باغش را می‏گیرند ، می‏روند زمینش را می‏گیرند ، اینطور کارها اسباب این می‏شود که مشوش کند امور را . این برخلاف نظام اسلام است ، برخلاف نظام –عرض می‏کنم – جمهوری اسلامی است . اینطور چیزها باید جداً جلویش گرفته بشود که پاسدار بدون امر دادستان کل ، بدون امر عدلیه نتواند دخالت بکند در امور ، نرود دخالت بکند در امور . اینطور نباشد که حالا ببیند یک قدرتی دارد هر کاری دلش می‏خواهد بکند . این معنی هرج و مرج و طاغوتی معنایش همین است که بی‏نظم و بی‏انضباط یک کاری را انجام بدهد . این هم یکی از مهماتی است که شما باید در سپاه پاسداران با جدیت و همراهی با ایشان که در آنجا هستند ، و سایر اشخاصی که در آنجا هستند و با شما همکاری می‏کنند ، جداً از این مساله در سرتاسر ایران جلوگیری بکنید ؛ یعنی ، اگر یک پاسداری یا پاسدارانی رفتند در یک جایی و بدون در دست داشتن حکم – مثلاً – دادگاهها بروند خودشان خودسر ، زمینی بگیرند ، باغی بگیرند ، مالی تصرف کنند ، اشخاصی را – عرض بکنم – بازداشت بکنند ، این باید ازشان بازخواست بشود و خواسته بشوند آنها و تادیب بشوند آنها .
( بیانات امام در دیدار با فرمانده سپاه پاسداران ، صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۵۰ )
۵۹/۴/۲۸

سلب نظم و امنیت
دزدی می‏آید منزل یک کسی ، اگر این دزد را دفعش کنند ، دزد تقصیرکار است یا آن که دفع کرده ؟ صاحبخانه که تقصیر ندارد ؛ دزد آمده ، این هم باید دفعش کند ، حتی اگر به کشتن او هم منجر بشود ، باید دفعش بکند . مجرم اوست .
ما می‏خواهیم عالم در صلح باشد . ما می‏خواهیم همه مردم ، همه مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند ، لکن معنایش این نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و تعدی کند ، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم ! نه ، همان‏طوری که ظلم حرام است ، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است .
( بیانات امام در جمع فرماندهان سپاه پاسداران ، صحیفه نور ، ج ۱۵ ، ص۱۰۱ )
۶۰/۵/۲۷

تعرض به حقوق مردم
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
شورای‏عالی محترم قضایی – دادستان محترم انقلاب اسلامی
اخیراً گزارشهایی می‏رسد که افراد غیر مسئول ، و احتمالاً از گروههای منحرف ، و گاهی مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترمِ مردم می‏شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادره اموال اشخاص می‏پردازند ؛ وگاهی به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می‏نمایند ؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد ، بستگان و زن و فرزند او را جلب می‏کنند ؛ و گاهی به بهانه‏هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می‏نمایند ؛ و با این اعمال غیر شرعی هتک جمهوری اسلامی و مقامات قضایی را می‏برند . مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده به مقامات قضایی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانیها رسید ، با سرعت رسیدگی نمایند ؛ و اشخاص یا گروههایی که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعی و غیرقانونی می‏شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند . و لازم است اینجانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید .
روح اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمان امام به شورای عالی قضائی و دادستانی انقلاب اسلامی ، صحیفه نور ، ج ۱۵ ، ص۲۴۶ )
۶۰/۹/۱۶

رعایت شرایط قانونی مصادره
بسم اللَّه الرحمن الرحیم .
محضر مبارک آیت‏اللَّه‏العظمی امام‏خمینی ، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛
به عرض عالی می‏رساند ، بررسیهای انجام شده نشان می‏دهد که اموال منقول و غیرمنقول بعضی افراد به عناوین مختلف ، که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می‏باشد ، توقیف و گاهی ضبط می‏گردد . بنابرآنچه گفته می‏شود ، بعضی از احکام یاد شده را به حضرتعالی نسبت می‏دهند ، که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است . نظر مبارک را بیان فرمایید .
عبدالکریم موسوی‏اردبیلی ـ میر حسین موسوی ۱۲/۱۱/۶۱
پاسخ امام خمینی به نامه رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر
بسم الله الرحمن الرحیم
درباره توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای
( منشور قضائی انقلاب که توسط حضرت امام در تاریخ ۲۴/۹/۶۱ صادر شد . ش ۱۶۳ )
آمده است . و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم ، هرگونه دخل و تصرف ، خلع ید ، سرپرست گذاشتن ، و غیره مشروع نیست . و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد ، اعتبار ندارد . و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید . و در صورت نسبت[دادن] چیزی به اینجانب ، تا از شخص اینجانب سوال نشده است باید ترتیب اثر ندهند ؛ زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده می‏شود بر خلاف واقع است .
روح اللَّه‏الموسوی الخمینی
( متن نامه رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص۱۷۶ )
۶۱/۱۱/۱۳

افشای اسرار و منکرات
موکداً تذکر داده می‏شود که اگر برای کشف خانه‏های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند ، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند ، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید . فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند ، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‏باشد .
( فرمان هشت ماده ای امام خطاب به قوه قضائیه ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۶ )
۶۱/۹/۲۴

توقیف غیرقانونی
هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید ، هر چند مدت توقیف کم باشد . توقیف یا احضار به عنف ، جرم است و موجب تعزیر شرعی است .
هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول ، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع ، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی .
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند ، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید ، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود ، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند ، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد ، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند . تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است ، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‏باشد .
( فرمان هشت ماده ای امام خطاب به قوه قضائیه ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۶ )
۶۱/۹/۲۴

ورود غیرقانونی
هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‏های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی ، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است .
( فرمان هشت ماده ای امام خطاب به قوه قضائیه ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۷ )
۶۱/۹/۲۴

شکایت از تهمت
اگر به کسی چه از دولتیها یا دیگران ، تهمتی زده شد ، حق شکایت به قوه قضاییه را دارد تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود .
( پیام امام به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس شورای اسلامی ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۹ )
۶۳/۳/۷

افشاگری اشخاص
افشاگری اشخاص چه برای مقاصد سیاسی باشد چنانچه در این ورقه ذکر شده یا غیر آن – الّا بعض موارد مهم که ترک آن به نظام جمهوری اسلامی صدمه می‏زند – برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است و نباید انجام شود .
( اسناد منتشر نشده )
۶۶/۱۱/۱۴
علاوه بر موارد مذکور ، برای اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به :
صحیفه نور ، ج ۹ ، ص ۱