معرفی نماز

واژهٔ نماز واژه‌ای پارسی است که ایرانیان برای واژهٔ «صلاه» عربی به کار بردند. این واژه به معنای خم شدن، سر فرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و اطاعت است. واژهٔ نماز نام‌واژه‌ای از فعل نمیدن فارسی به معنی تعظیم‌کردن است.«صلاه» یا نماز به عنوان فعلی عبادی که به منظور دعا و نیز تعظیم الهی انجام میشود، یکی از مشترکات ادیان الهی است، هرچند شکل و نحوهٔ انجام آن در ادیان مختلف متفاوت میباشد. از همین روست که در قاموس کتاب مقدس در معنای واژه نماز آمده است: «نماز معروف است و یکی از واجبات دینیه هر روز تمام ملل و مذاهب است، چه منفرداً و چه جماعتاً…» و پس از آن به شرح معنای نماز بر مبنای تورات و انجیل پرداخته تا آنکه می‌نویسد: «احدی جز منکرین خدا منکر نماز و دعا نیست…».

ـــ نمـاز اولین کلام و آخرین وصیت انبیاء و ائمه طاهرین علیهم السلام است .

ـــ نمـاز اولین موقف آخرت و اولین موضوع مورد سؤال در قیامت است .

ـــ نمـاز اساس دین و بنیان اسلام است .

ـــ نمـاز اعلام نیاز به خالق بی نیاز است .

ـــ نمـاز انگیزه حرکت قیام حسین علیه السلام است .

ـــ نمـاز اقرار به ربوبیت خدا و نفی شریک حق تعالی است .

ـــ نمـاز امانت مورد قبول انسان است .

ـــ نمـاز بهترین ذکر خداست .

ـــ نمـاز بهترین سلاح مؤمن علیه کفر و شیطان است.

ـــ نمـاز بازدارنده فحشاء و منکرات است .

ـــ نمـاز بُراق عروج و رَفرَف وصول است .

ـــ نمـاز بینی شیطان را به خاک می مالد .

ـــ نمـاز پلی به سوی رضوان است .

ـــ نمـاز پیوند با خالق هستی است .

ـــ نمـاز پیدایش نور هستی در قلب انسان می باشد .

ـــ نمـاز پاسخی برای نکیر و منکر است .

ـــ نمـاز توشه آخرت و توسعه دهنده قبر انسان است .

ـــ نمـاز تکرار تذکر حق تعالی و ترساننده شیطان است .

ـــ نمـاز تاجی بر سر ، نوری بر سیما و پوششی برای نمارگزار در محشر است .

ـــ نمـاز تهلیل و تکبیر و تقدیس خداوند می باشد .

ـــ نمـاز جواز عبور از صراط ، سنگینی میزان و بهای بهشت است .

ـــ نمـاز چراغ هدایت انسان و سیاه کننده چهره شیطان است .

ـــ نمـاز حجابی میان نمازگزار و آتش دوزخ و سخن میان او و پروردگار می باشد .

ـــ نمـاز دعاکننده نمازگزار و دوست و همدم انسان در قبر است .

ـــ نمـاز درهم کوبنده کبر و خودبینی است .

ـــ نمـاز درس توحید ، رمز اخلاص و راز عبودیت است .

۱

ـــ نمـاز دژ محکمی در مقابل شیطان و حافظ نمازگزار است .

ـــ نمـاز رأس هرم عبادتها است .

ـــ نمـاز رابطه مخلوق با خالق است .

ـــ نمـاز روح دین ، روح اسلام و روح ذکر است .

ـــ نمـاز روح بهشت ، روح حیات طیبه و روز آرامش است .

ـــ نمـاز اولین زبان هنری اسلام و زینت آخرت است .

ـــ نمـاز سرود آزادی است .

ـــ نمـاز سدی در برابر گناهان آینده و سبب خاموشی خشم خداوند می باشد .

ـــ نمـاز سبب مغفرت و آمرزش و ناخشنودی شیطان است .

ـــ نمـاز ستون دین است .

ـــ نمـاز سفر روحانی الی الله و مرقات وصول اهل الله است .

ـــ نمـاز سبب دفع شیطان در دم مرگ می باشد .

ـــ نمـاز سخن گفتن با خداست .

ـــ نمـاز سبب رستگاری و صیقل دهنده روح ‌آرام بخش دلهاست .

ـــ نمـاز سنت دین و راه روشن پیامبران است .

ـــ نمـاز سایه افکن رحمت الهی بر سر نمازگزار تا افق آسمان می باشد .

ـــ نمـاز شادی آفرین روح در عالم برزخ و قیامت است .

ـــ نمـاز شکننده غرور و شاخص بندگی است .

ـــ نمـاز شستشوی روح در چشمه زلال هستی است .

ـــ نمـاز شرط مسلمانی و مرز بین کفر و اسلام است .

ـــ نمـاز شفابخش سینه ها و شفیع بخش است .

ـــ نمـاز شفیع میان نمازگزار و فرشته مرگ در قبر و بستری زیر پهلوی اوست .

ـــ نمـاز شرط قبولی اعمال است .

ـــ نمـاز عرصه پرواز روح از خودخواهی ها و خودپرستی هاست .

ـــ نمـاز عرصه خودیابی و عرصه پرواز اندیشه است .

ـــ نمـاز عرصه غلبه بر شیطان و عرصه وصال است .

ـــ نمـاز عرصه طهارت و پاکی و عرصه سازندگی روح و جسم است .

ـــ نمـاز عرصه پاکی و عرصه طلب مغفرت است .

ـــ نمـاز عامل ورود به بهشت می باشد .

ـــ نمـاز غذای روح انسان است .

۲

ـــ نمـاز کارخانه انسان سازی است .

ـــ نمـاز کمال خضوع و اعلام کوچکی و بیچارگی در پیشگاه خداست .

ـــ نمـاز کلید بهشت و مهریه حوریان و بهای بهشت است .

ـــ نمـاز مانع تاریکی و مونس انسان در قبر می باشد .

ـــ نمـاز منشور توحید و منبع خیرات است .

ـــ نمـاز ملاقات با خداست .

ـــ نمـاز موجب آرامش دلها و نزول رحمت الهی است .

ـــ نمـاز مؤثرین راه برای فراموش نکردن خالق است .

ـــ نمـاز موجب تأخیر عذاب اهل زمین می باشد .

ـــ نمـاز مظهر حضور انسان در مقابل حق تعالی است .

ـــ نمـاز موجب رزق وسیع و طولانی شدن عمر انسان است .

ـــ نمـاز معراج مؤمن به سوی خدا و مدافع و مدافع حمله شیطان است .

ـــ نمـاز موجب یاد خدا و دوری از غفلت و سرکشی و موجب خشوع و فروتنی است .

ـــ نمـاز معرفی اسلام در معرض عموم است .

ـــ نمـاز مایه ناخشنودی شیطان ، سلاحی علیه کافران و موجب استجابت دعا است .

ـــ نمـاز موجب نورانیت منزل و نورانی کننده قلوب مؤمنین است .

ـــ نمـاز موجب خشنودی خدا و کسب رضایت اوست .

ـــ نمـاز نشانه مخالفت با شیطان است .

ـــ نمـاز نور چشم پیامبر(ص) و محبوب حسین (ع) است .

ـــ نمـاز ناهی از منکر و فسق و ناهی از هوسها و گمراهی هاست .

ـــ نمـاز نگهبان الهی در زمین می باشد .

ـــ نمـاز نفرین کننده ، ضایع کننده نماز است .

ـــ نمـاز نینوای سرخ شهیدان است .

ـــ نمـاز نور بصیرت و معرفت و نور حیات طیبه و هدایت است .

ـــ نمـاز نور زندگی و نور برزخ و قیامت است .

ـــ نمـاز نسیم عشق و نور عاشقان خدا است .

ـــ نمـاز نوید بهشت ، نوید پاکی و نور رهایی است .

ـــ نمـاز نوای آزادی و نوای بلند بهشتیان است .

ـــ نمـاز نزدیکترین راه به عرش الهی است .

ـــ نمـاز وسیله تقویت اراده است .

۳

ـــ نمـاز وسیله غفلت زدایی و موجب قرب الهی است .

ـــ نمـاز وسیله استعانت و رفع مشکلات و گرفتاریهاست .

ـــ نمـاز وسیله غفران و آمرزش گناهان و رفع اندوه و نگرانیهاست .

ـــ نمـاز وسیله کوبیدن درب الهی و شفای بیماران است .

ـــ نمـاز وسیله شست و شوی گناهان و خاموش کردن آتشهای آخرت می باشد .

ـــ نمـاز وسیله رفع حاجت و گمشده مؤمن است .

ـــ نمـاز وسیله رفع بلاهای دنیوی و رافع مشکلات خانواده است .

ـــ نمـاز وسیله مداومت ذکر خدا در شبانه روز است .

ـــ نمـاز وسیله پاک سازی انسان از کبر و غرور و خودپسندی است .

ـــ نمـاز وسیله تقرب و نزدیکی با خدای عزوجل می باشد .

ـــ نمـاز وسیله کنترل غضب و شهوت و راه رسیدن به درجات عالیه است .

ـــ نمـاز وسیله انقطاع به سوی خدا و نجات بندگان در قیامت است .

ـــ نمـاز وسیله کاهش فشار قبر و عامل ورود به بهشت در معیت مولا علی (ع) است .

ـــ نمـاز یاری کننده نمازگزار در دنیا و آخرت می باشد .

ـــ نمـاز یاد خدا و اطاعت و تشکر از او می باشد .

در پایان از خدای متعال مسئلت می نمائیم که ما را از نمازگزاران قرار دهد . والسلام علیکم و رحمت اله و برکاته

گردآورنده : علی اصغر اعظمی

قاضی دادگستری ومدرس دانشگاه